Skip to main content

Quick Scan

Werken is gezond en mensen willen lekker en gezond werken. Als er toch sprake is van een structureel hoog verzuimpercentage of van frequent verzuimende medewerkers dan is het verstandig zo snel mogelijk actie te ondernemen. Verzuim leidt tot hoge kosten, vervanging van de verzuimende medewerker, extra kosten van de arbodienstverlening, productieverlies, en veelal tot een verhoogd beroep op de niet verzuimende medewerkers met alle gevolgen van dien.

Met de quick scan van 2Connect Arbeidskundig advies wordt op organisatieniveau inzichtelijk waar en hoe winst in deze te behalen is.  Tijdens de scan wordt onderzoek gedaan naar het beleid van de organisatie  en de uitvoering daarvan op het terrein van arbeid, verzuim en re-integratie.  Dit door analysering van beleidstukken en het  interviewen van de direct betrokkenen zoals directie, direct leidinggevenden, HR adviseurs en enkele  verzuimers.

Ook kan dossierstudie van re-integratie- en verzuimdossiers aan de orde zijn, zodat ook inzichtelijk wordt of het staande beleid daadwerkelijk gevolgd wordt.

Resultaat
Door de totale analyse wordt inzichtelijk waar verbeterpunten in de uitvoering en het beleid liggen en wordt daarvoor een adequaat actieplan opgesteld. Voorbeelden van onderwerpen in het actieplan zijn: duidelijkheid met betrekking tot verdeling en inhoud van de diverse verantwoordelijkheden, realiseren van een gestructureerde aanpak van het langdurig verzuim, ontwikkelen van kennis en competentie bij uitvoerders van het beleid, preventieve maatregelen  of bijvoorbeeld het opzetten van een beoordelingscyclus.

Uiteindelijk gaat u weer proactief handelen en voorkomt u verzuim en beheerst u de kosten. Er is sprake van een gezonde organisatie met medewerkers die duurzaam en gezond inzetbaar zijn.