Skip to main content

Wat is bindend advies

Jaco Hoksbergen kan u bijstaan als bindend adviseur bij een zakelijke geschil. Bindend advies moet tussen partijen worden overeengekomen. Ofwel vooraf, ofwel nadat het conflict is ontstaan. Vooraf is dat bijvoorbeeld het geval als dit in een overeenkomst is vastgelegd in de vorm van een geschillenregeling.

Bij bindend advies leggen partijen hun geschil of verschil van mening aan één of drie personen. De uitspraak die volgt is bindend. 

Anders dan arbitrage is de procedure van bindend advies vormvrij. Soms stellen partijen of eventueel hun advocaten schriftelijke stukken op, die bij de bindend adviseur worden ingediend (met kopie aan de wederpartij). Soms vindt er een mondelinge behandeling plaats. Het is echter ook mogelijk dat de partijen eenvoudig hun complete dossier aan de bindend adviseur toesturen met het verzoek om voor hen een knoop door te hakken. Ook kan de schriftelijke ronde achterwege blijven en met enkel een mondelinge behandeling worden volstaan.

De bindend adviseur doet zijn uitspraak niet in de vorm van een vonnis. Partijen verplichten zich om de uitspraak van de bindend adviseur na te leven en als een partij dat niet doet moet de andere partij naar de rechter om naleving van de uitspraak af te dwingen. De rechter beoordeelt de zaak dan niet inhoudelijk. Het principe van hoor en wederhoor staat in de procedure centraal. Bindend advies is veel sneller en goedkoper dan een procedure bij de rechter of arbitrage.

'Als adviseur of mediator help ik u graag uw zakelijk conflict samen op te lossen'