Skip to main content

Hoe werkt bindend advies

Jaco Hoksbergen staat u graag bij als bindend adviseur. Hij is nauwgezet en nieuwsgierig naar ieders kant van het verhaal. Tegelijk informeel en persoonlijk, zonder de inhoudelijke kant uit het oog te verliezen. En waar nodig ook juridisch meedenkend in oplossingen. Lukt het niet samen tot een oplossing te komen dan kan Jaco als bindend adviseur een bindende beslissing nemen over het geschil waar partijen zich dan ook aan moeten houden. Afspraken daarover worden waar nodig ook juridisch vastgelegd.

Bindend advies is niet wettelijk geregeld en de procedure is vormvrij. Partijen kunnen dus zelf bepalen wat de spelregels zijn. Als op ad hoc basis een bindend advies wordt gevraagd doen partijen er verstandig aan met de bindend adviseur (of eventueel business mediator) te overleggen over de te volgen procedure. Jaco Hoksbergen kan na een korte (telefonische) uiteenzetting vaak goed beoordelen welke gang van zaken het meest geschikt is voor het betreffende geschil en de betreffende partijen. Moeten partijen hun standpunten schriftelijk toelichten? Komt er een overlegronde? Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen kunnen de afspraken worden vastgelegd in een bindend advies overeenkomst.

Ook bestaat de mogelijkheid te onderzoeken of herstel van vertrouwen in de samenwerking nog mogelijk is. Een alternatief kan ook zijn een goede begeleiding in het kader van juridische exit indien herstel van vertrouwen en samenwerking niet langer tot de mogelijkheden behoort.

Als allround bedrijfsadviseur worden de voor partijen relevante facetten van het geschil besproken en in kaart gebracht. Indien nodig wordt samengewerkt met externe deskundigen zoals waarderingsdeskundigen, belastingadviseur, accountant of notaris.