logo

Arbeidsdeskundig onderzoek

Zowel bij langdurig ziekteverzuim als bij frequent verzuim is onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van de verzuimende werknemer zeer  zinvol.  Frequent en langdurig verzuim kan door diverse oorzaken een ingewikkeld probleem worden. Vaak wordt te lang gewacht met het nemen van adequate maatregelen, waardoor de problematiek blijft bestaan en de verzuimkosten stijgen.
Met het arbeidskundig onderzoek worden de oorzaken van de verzuimproblematiek inzichtelijk gemaakt en op basis van het oplossingsgerichte advies kunt u adequate acties ondernemen, de terugkeer naar werk bevorderen en de verzuimkosten beheersen.

Hoe werkt het?
Het arbeidskundig onderzoek is een onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer. Tijdens het onderzoek wordt de situatie geanalyseerd door gesprekken te voeren met de werkgever, werknemer en bedrijfsarts. Zo nodig wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd. Naast  weging van de functiebelasting (mentaal en fysiek) in relatie tot de medische belastbaarheid van de werknemer worden ook andere factoren die van invloed kunnen zijn op het verzuim onderzocht.

Afhankelijk van de vraagstelling wordt antwoord gegeven op één of meerdere van onderstaande vragen:

  • Is uw medewerker duurzaam in staat om het eigen werk te verrichten?
  • Is de eigen functie met technische- of organisatorische aanpassingen passend te maken?
  • Zijn er interventies mogelijk om de verzuimproblematiek op te heffen?
  • Kan uw medewerker ander passend werk binnen uw organisatie verrichten?
  • Wat zijn de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer elders op de arbeidsmarkt?
  • Bestaat de kans dat uw medewerker in aanmerking komt voor  een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van de WIA?

Resultaat
De conclusies en het advies, waarbij rekening gehouden wordt met alle relevante wet- en regelgeving, worden vastgelegd in een rapportage. Deze kan met alle betrokkenen besproken worden.
U hebt inzicht gekregen in de belastbaarheid van uw werknemer in vergelijk met de belasting in zijn functie en de mogelijke oplossingsrichtingen van het verzuim. Op basis van de conclusies en adviezen kunt u samen met uw werknemer de verzuimduur en/of frequentie beperken, zorgen voor een UWV-proof verzuimdossier, een loonsanctie in de vorm van een extra jaar loondoorbetaling voorkomen en de instroom in de WIA beperken.

U gaat op adequate wijze om met de aanpak van het verzuim.

Terug

2Connect Mediation en Advies

Verbindend betrokken

Contact 2Connect

Vanuit ons motto verbindend betrokken kunt u rekenen op onze deskundige en ervaren inzet als mediators en adviseurs. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Met vriendelijke groeten,
Mr J.C. (Jaco) Hoksbergen
Drs J.C.W. (Koos) van der Velden

Bel mij zo snel mogelijk!

(niet in het weekend)