Skip to main content

Waarom bindend advies

Bindend advies wordt vaak ingezet in het kader van een afgesproken geschillenregeling in een overeenkomst. Bijvoorbeeld een maatschapsovereenkomst, vof-contract of aandeelhoudersovereenkomst. Bindend advies is allereerst geschikt voor geschillen, waarin partijen “on speaking terms” willen blijven en gewoon op een relatief snelle en goedkopere manier (dan via de rechter) hun geschil opgelost wensen te zien.

Daarnaast is bindend advies bij zakelijke geschillen geschikt voor het laten beantwoorden van juridische kwesties, mits de bindend adviseur een deskundig en voor partijen gezaghebbend persoon is met een juridische achtergrond en kennis van zaken bij dit soort geschillen.

Partijen kunnen gezamenlijk besluiten hun zakelijk geschil of verschil van mening voor te leggen aan een bindend adviseur. Deze neemt op basis van de informatie, die partijen hem geven een bindende beslissing. De terminologie bindend “advies” is in zoverre dus niet juist omdat partijen aan de uitkomst zijn gebonden.