Skip to main content

(Bindend) advies bij zakelijk geschil

Jaco Hoksbergen wordt regelmatig ingeschakeld in het kader van geschillenregelingen waarbij een (bindend) adviseur nodig is. Een geschillenregeling is vaak opgenomen in een overeenkomst tussen vennoten of aandeelhouders.

Vanuit jarenlange ervaring als bedrijfsadviseur, jurist en mediator kan Jaco u behulpzaam zijn om een zakelijk geschil op te lossen. Jaco treedt hierbij op als (bindend) adviseur om samen met partijen te werken aan een oplossing volgens de afspraken van de geschillenregeling. Lukt dat niet samen, dan kan een bindend advies uitkomst bieden.


Bij welke geschillen?

In de samenwerking tussen zakelijke partners, maten, vennoten of aandeelhouders komen regelmatig geschillen voor. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een geschil binnen een BV - zoals dividendbeleid of zeggenschap - of binnen een vennootschap onder firma, maatschap. Daarbij kan het gaan om ontvlechtingsvraagstukken, verschillen van inzicht over het te voeren beleid of andere conflicten.

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met Jaco Hoksbergen op om jouw vraag vrijblijvend voor te leggen.

Om een indruk te geven van de begeleiding hierin verwijs ik graag naar enkele ervaringsgebieden.