Skip to main content

Bij welke conflicten?

2Connect Mediation en Advies begeleidt deelnemers in een mediation naar oplossingen bij de volgende situaties:

  1. arbeidsconflicten
  2. exit-mediation
  3. zakelijke conflicten

Ad. A  - Arbeidsconflicten & Mediation
Als u betrokken bent bij een arbeidsconflict weet u hoeveel impact dat op u of uw bedrijf kan hebben. De werknemer wil het conflict vaak liefst zo snel mogelijk uit de wereld hebben, ook gezien de emotionele impact die het conflict met zich mee brengt voor de werknemer zelf en vaak ook in de thuissituatie. Lees meer...

Ad. B - Exit-mediation
Kiezen de werkgever en de werknemer ervoor om de arbeidsverhouding te gaan beëindigen door mediation, dan wordt er gesproken over exit-mediation. De mediator zal het proces van beëindiging begeleiden. Het gaat hierbij niet altijd alleen om het geld dat gemoeid is met het vertrek van een werknemer. Lees meer...

Ad. C - Zakelijke conflicten & Mediation (onder meer binnen de accountancy)
Bij samenwerkingsconflicten of andere zakelijke conflicten gaat het vaak om conflicten binnen een bedrijf of tussen zakelijke samenwerkingspartners door bijvoorbeeld bedrijfsovernames, opvolging of de interpretatie van gemaakte afspraken. Zakelijke geschillen ontstaan tussen organisaties, maar ook binnen de organisatie zelf, bijvoorbeeld binnen familiebedrijven. Lees meer...