Skip to main content

Kosten mediation

2Connect Mediation en Advies wil transparant zijn in haar kosten. Met betrokkenen wordt vooraf dan ook duidelijke afspraken gemaakt over de kosten wat ook schriftelijk wordt vastgelegd zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

De kosten bestaan uit het honorarium van de mediator. 2Connect Mediation en Advies hanteert een vast uurtarief. Indien gewenst proberen wij vooraf een schatting van de kosten te geven, rekening houdend met de wensen van partijen. Zo kan tevoren eventueel ook worden afgesproken eerst een beperkt aantal uren mediation te proberen.

Als partijen op een bepaalde neutrale lokalie willen onderhandelen of deskundigen willen inschakelen, kan dat uiteraard tot extra kosten leiden. In de regel betalen partijen ieder de helft van de kosten. Is er sprake van één opdrachtgever, bijvoorbeeld de werkgever, dan betaalt deze meestal de kosten. In de mediationovereenkomst worden de afspraken over de kosten vastgelegd.