logo

Screening verzuimdossier

Aan werkgever en werknemer worden hoge eisen gesteld ten aanzien van de re-integratie inspanningen gedurende de eerste 24 maanden van verzuim. Indien re-integratie niet in voldoende mate gelukt is (minimaal 65% loonwaarde!) dan is de kans groot  dat u als werkgever verplicht wordt het loon voor nog eens maximaal 12 maanden door te betalen. Tenzij aangetoond kan worden dat het behaalde resultaat het maximaal haalbare is. Bovendien leidt instroom in de WIA/WGA tot een verhoging van de gedifferentieerde premie.

Het is dus belangrijk om uw verzuimdossier goed op orde te hebben. Dit is soms lastig. De meeste werkgevers hebben wel één of meer dossiers waar ze mee vast gelopen zijn. Dossiers –en dus mensen- die helemaal uit het zicht verdwenen zijn. Op zich niet vreemd, want de wetgeving is complex en veranderlijk. Echter zo komen er uiteindelijk alleen maar verliezers.

Lonend is het de verzuimdossiers zorgvuldig te laten screenen. Op het moment dat duidelijk is dat de eerder ingeslagen weg niet tot het gewenste resultaat leidt. Verstandig is dit in elk geval ook te doen rond het zgn opschudmoment , dat wil zeggen het moment waarop u van het UWV de zgn alertering brief  ontvangt en de eerste jaarsevaluatie aan de orde is. Zodat de probleemanalyse vertaald kan worden naar een adequaat plan van aanpak voor het tweede jaar. U en uw medewerker zijn immers gebaat bij een vlotte re-integratie!

Screening van het verzuimdossier bestaat uit een 5-tal stappen waarbij de volgende zaken aan de orde komen;

  • Inventarisatie gesprek met vertegenwoordiger werkgever.
  • Analyse van het dossier; gespreksverslagen, probleemanalyse, plan van aanpak en meldingen aan het UWV.
  • Boordelen van ondernomen acties tot nu toe.
  • Gesprek met werknemer.
  • Rapportage met aanbevelingen, inzicht in de financiele risico’s voor zowel werkgever als werknemer.
  • Indien gewenst evaluatie gesprek met werkgever en werknemer, waarin praktische en concrete adviezen worden besproken.

Terug

2Connect Mediation en Advies

Verbindend betrokken

Contact 2Connect

Vanuit ons motto verbindend betrokken kunt u rekenen op onze deskundige en ervaren inzet als mediators en adviseurs. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Met vriendelijke groeten,
Mr J.C. (Jaco) Hoksbergen
Drs J.C.W. (Koos) van der Velden

Bel mij zo snel mogelijk!

(niet in het weekend)