Skip to main content

Mediation voordelen

Uit onderzoek is gebleken dat mediation in veel gevallen een effectieve en snelle manier is om een conflict op te lossen. Steeds meer mensen kiezen daarom voor mediation. De belangrijkste voordelen van mediation zijn:

  • het werkt snel en efficiënt; het kost minder tijd en geld dan langdurige en kostbare juridische procedures
  • de oplossing komt van partijen zelf, wat positieve effecten heeft voor de toekomst en waardoor betrokkenen zich vaak beter houden aan de gemaakte afspraken
  • er is flexibiliteit en ruimte voor eigen inbreng en sturing
  • een neutrale derde kan beter onderscheid maken tussen emotionele en inhoudelijke aspecten en de belangrijkste kwesties bespreekbaar proberen te maken
  • de focus ligt op belangen en toekomst in plaats van standpunten en verleden
  • een mediator kan eventueel gescheiden met partijen spreken waardoor de echte belangen op tafel kunnen komen en opties in vertrouwen besproken kunnen worden
  • de deelnemers houden zelf controle over het conflict én de oplossing
  • er is vertrouwelijkheid en beslotenheid zodat alle deelnemers vrijuit kunnen praten
  • een (werkbare) relatie wordt behouden of zorgvuldig beëindigd

Toch kan het voorkomen dat mediation niet geschikt is. In het voortraject zal dan ook bezien moeten worden door de mediator of uw situatie wel geschikt is voor mediation.