logo

Zakelijke conflicten

Bij samenwerkingsconflicten of andere zakelijke conflicten gaat het vaak om conflicten binnen een bedrijf of tussen zakelijke samenwerkingspartners door bijvoorbeeld bedrijfsovernames, opvolging of de interpretatie van gemaakte afspraken. Zakelijke geschillen ontstaan tussen organisaties, maar ook binnen de organisatie zelf, bijvoorbeeld binnen familiebedrijven. Denk daarnaast ook aan conflicten binnen het bestuur, met de ondernemingsraad of tussen aandeelhouders, of in het kader van verstoorde samenwerkingsrelaties binnen een maatschap (bijvoorbeeld bij accountantskantoren).

Meer informatie? Kijk ook op onze website van 2Connect Business Mediation - uw mediator bij een zakelijk geschil.

Ook kunnen er conflicten ontstaan zodra partijen uit elkaar willen indien de samenwerking niet langer goed verloopt of omdat één van de zakenpartners andere toekomstplannen heeft. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een vennootschap onder firma waarvan de vennoten uit elkaar willen. Als praktijkvoorbeelden noemen wij enkele zakelijke mediations die door Jaco Hoksbergen zijn begeleid:

 • een begeleide beëindiging van een installatiebedrijf waarbij de broers / eigenaren in goed overleg uit elkaar zijn gegaan en tot staking en verdeling van het ondernemingsvermogen werd overgegaan;
 • de begeleiding bij de totstandkoming van nieuwe samenwerkingsafspraken tussen partners in een maatschap van een accountantskantoor;
 • de afwikkeling van een zakelijke geschil met betrekking tot de uitleg van diverse contractuele relaties en daarbij bestaande verplichtingen tussen twee zakenpartners;

Als partijen zich wapenen met advocaten die met elkaar de strijd aangaan, is dat doorgaans erg kostbaar. En het kost veel stress en tijd die beter aan productievere zaken besteed kan worden. Bovendien kan de relatie verder verstoord raken als het conflict op straat komt te liggen of juridisch uitgevochten gaat worden (standpunten verharden). Dat is voor veel organisaties reden genoeg om mediation bij een zakelijk conflict in te zetten.

De mediator fungeert als bemiddelaar in het conflict. Hij helpt beide partijen een oplossing te vinden die leidt tot tevredenheid voor beide partijen. Mr J.C. (Jaco) Hoksbergen is gespecialiseerd in het begeleiden van zakelijke conflicten. Vanuit zijn achtergrond in het bedrijfsleven onderkent hij de specifieke problemen die in dergelijke zakelijke verhoudingen een rol kunnen spelen. Meer in het bijzonder houdt Jaco zich o.a. bezig met zakelijke conflicten binnen het MKB en de accountancy-branche. Dit vanwege de jarenlange expertise in deze branche.

Wie kunnen onder meer te maken krijgen met een zakelijk conflict:

 • leden van een maatschap of samenwerkingsverband van bijvoorbeeld accountants of andere vrije beroepsbeoefenaars
 • deelnemers aan een stichting of vereniging
 • vennoten of eigenaren van een bedrijf
 • een natuurlijk persoon in relatie tot een dienstverlener
 • natuurlijk persoon en een financier
 • partijen bij een overeenkomst, zoals een huurkwestie of koop
 • een ondernemer in relatie tot een gemeente of provincie
 • natuurlijke personen bij bijv. een Vereniging van (huis)Eigenaren

Waarover kunnen zakelijke conflicten zoal gaan:

 • (niet) nakomen van gemaakte afspraken
 • verschil van mening over strategie binnen de organisatie
 • interpretatie over contracten
 • verschil van mening over procedures
 • levering van diensten of producten
 • onduidelijkheid over verdeling van taken en verantwoordelijkheden
 • de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt
 • toepassing, uitleg of interpretatie van overheidsregels
 • omgangsvormen die gehanteerd worden
 • verschillen in karakter, gedrag en stijl
 • de manier waarop men met elkaar communiceert

Heeft u vragen over mediation in geval van zakelijke samenwerkingsverbanden of conflictsituaties of overweegt u een mediator in te schakelen voor uw bedrijf, dan kunt u ons bellen of e-mailen of het reactieformulier aan ons terugsturen.

2Connect Mediation en Advies

Verbindend betrokken

Contact 2Connect

Vanuit ons motto verbindend betrokken kunt u rekenen op onze deskundige en ervaren inzet als mediators en adviseurs. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Met vriendelijke groeten,
Mr J.C. (Jaco) Hoksbergen
Drs J.C.W. (Koos) van der Velden

Bel mij zo snel mogelijk!

(niet in het weekend)