Skip to main content

Zakelijke conflicten

Bij samenwerkingsconflicten of andere zakelijke conflicten gaat het vaak om conflicten binnen een bedrijf of tussen zakelijke samenwerkingspartners door bijvoorbeeld bedrijfsovernames, opvolging of de interpretatie van gemaakte afspraken. Zakelijke geschillen ontstaan tussen organisaties, maar ook binnen de organisatie zelf, bijvoorbeeld binnen familiebedrijven. Denk daarnaast ook aan conflicten binnen het bestuur, tussen aandeelhouders of in het kader van verstoorde samenwerkingsrelaties binnen een maatschap (bijvoorbeeld bij accountantskantoren) of vennootschap onder firma.

Ook kunnen er conflicten ontstaan zodra partijen uit elkaar willen indien de samenwerking niet langer goed verloopt of omdat één van de zakenpartners andere toekomstplannen heeft. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een BV waar de aandeelhouders een geschil hebben of een vennootschap onder firma waarvan de vennoten uit elkaar willen. Als praktijkvoorbeelden noemen wij enkele zakelijke mediations die door Jaco Hoksbergen als business mediator zijn begeleid:

  • een begeleide beëindiging van een installatiebedrijf waarbij de broers / eigenaren in een v.o.f.-structuur uit elkaar zijn gegaan en tot staking en verdeling van het ondernemingsvermogen werd overgegaan;
  • de begeleiding bij de totstandkoming van nieuwe samenwerkingsafspraken tussen partners in een maatschap van een accountantskantoor;
  • de bemiddeling bij een zakelijke geschil met betrekking tot de uitleg van diverse contractuele  verplichtingen tussen twee zakenpartners;
  • de ontvlechting van een installatiebedrijf in een BV-structuur met letteraandelen;
  • optreden als bindend adviseur in een geschillenregeling bij een ICT bedrijf in een BV structuur.

Als partijen zich wapenen met advocaten die met elkaar de strijd aangaan, is dat doorgaans erg kostbaar. En het kost veel stress en tijd die beter aan productievere zaken besteed kan worden. Bovendien kan de relatie verder verstoord raken als het conflict op straat komt te liggen of juridisch uitgevochten gaat worden (standpunten verharden). Dat is voor veel organisaties reden genoeg om mediation bij een zakelijk conflict in te zetten.

De business mediator fungeert als bemiddelaar in het conflict. Hij helpt beide partijen een oplossing te vinden die leidt tot tevredenheid voor beide partijen. 

Vanuit zijn achtergrond in het bedrijfsleven onderkent Jaco de specifieke problemen die in dergelijke zakelijke verhoudingen een rol kunnen spelen. Meer in het bijzonder houdt Jaco zich o.a. bezig met zakelijke conflicten binnen het MKB en de accountancy-branche. Dit vanwege de jarenlange expertise in deze branche.

Heeft u vragen over mediation in geval van zakelijke samenwerkingsverbanden of conflictsituaties of overweegt u een mediator in te schakelen voor uw bedrijf, dan kunt u ons bellen of e-mailen of het reactieformulier aan ons terugsturen.

Jaco Hoksbergen is gespecialiseerd in het begeleiden van zakelijke conflicten. Hij kan daarbij optreden als mediator of als onafhankelijk (bindend) adviseur.