Skip to main content

Arbeidsconflict

2Connect Mediation en Advies werkt gespecialiseerd op het totale werkveld van arbeid en samenwerking, verzuimsituaties en conflicthantering. Vanuit onze ervaring en expertise met dit werkveld kunnen wij vaak meer en betere resultaten voor de deelnemers bereiken.

Als u betrokken bent bij een arbeidsconflict weet u hoeveel impact dat op u of uw bedrijf kan hebben. De werknemer wil het conflict vaak liefst zo snel mogelijk uit de wereld hebben, ook gezien de emotionele impact die het conflict met zich mee brengt voor de werknemer zelf en vaak ook in de thuissituatie. Contacten met de leidinggevende verlopen vaak moeizaam of slecht en vaak wordt een gebrek aan begrip of inlevingsvermogen ondervonden ofwel de leidinggevende wordt als partijdig gezien waardoor wantrouwen is gegroeid en een oplossing in de weg lijkt te staan.
Aan de andere kant hebben conflicten op het werk vaak een negatieve invloed op de sfeer op het werk en de resultaten van het bedrijf. Daarnaast leidt een conflict regelmatig tot ziekteverzuim en dus tot lagere productiviteit en hoge kosten. Tegelijk hebben werknemer en werkgever samen een verplichting om te werken aan reïntegratie wat vaak op gespannen voet staat met het onderliggende conflict. Tenslotte kan een arbeidsconflict zo ver gaan dat een beëindiging van het dienstverband onontkoombaar is geworden.

Kortom; tal van situaties die zich lenen voor mediation. Een onafhankelijke mediator kan helpen bij het weer werkbaar maken van arbeidsverhoudingen of het oplossen van conflictsituaties. 2Connect Mediation en Advies wil daarin een verbindende schakel vormen om te werken aan herstel van vertrouwen of om betrokkenen op de goede wijze uit elkaar te laten gaan.

Heeft u een arbeidsconflict en wilt u er samen een oplossing voor bedenken? Legt u dat gerust eens vrijblijvend bij ons neer.

Neem contact met ons op voor uw vraag of advies.