Skip to main content

Onze aanpak

Verbindend betrokken

2Connect Mediation en Advies ziet de samenwerkingsrelatie tussen werkgever en werknemer of zakenpartners als een dynamisch en cyclisch proces van samenwerken gebaseerd op onderling vertrouwen.

Dit onderlinge vertrouwen kan uit balans raken door verstoorde communicatie, (schijnbare) belangentegenstellingen, ziekte of verzuim of andere oorzaken. Als hier niet goed mee wordt omgegaan en/of de afspraken daarover niet goed worden gevolgd, wordt duurzaam samenwerken moeilijk, wordt het onderling vertrouwen aangetast en kunnen conflicten ontstaan.

Afhankelijk van de fase waarin het conflict zich bevindt zal deskundige begeleiding of bemiddeling gewenst zijn om de samenwerking en het onderlinge vertrouwen weer proberen te herstellen. Op die manier kan ofwel de samenwerking worden hersteld, ofwel op goede wijze afscheid worden genomen, wat eveneens in ieders belang is. Kortom; we streven naar een win-win situatie voor alle betrokkenen.

2Connect Mediation en Advies wil in dit proces een verbindende schakel vormen om te werken aan herstel van vertrouwen of om betrokkenen op de goede manier uit elkaar te laten gaan.

2Connect Mediation en Advies biedt hierin een totaalaanpak op het geïntegreerde werkveld van arbeids- en samenwerkingsvraagstukken, arbeidskundig advies en coaching, juridisch advies en bemiddeling in conflictsituaties in zowel werkgever-werknemerrelaties als ook in zakelijke samenwerkingsverbanden. Vanuit deze totaalaanpak willen wij de zorg uit handen nemen en bieden wij een maatwerk oplossing aan afhankelijk van iedere situatie.

Wij hebben geprobeerd het verbindende karakter van onze dienstverlening in ons logo tot uitdrukking proberen te brengen waarbij de kleuren ook corresponderen met de fase van begeleiding. Procesmatig ziet onze dienstverlening er als volgt uit:

2Connect Mediation en Advies is een concept dat is ontwikkeld door de Mr J.C. (Jaco) Hoksbergen en J.C.W. (Koos) van der Velden.

Als mediator en allround bedrijfsadviseur is Jaco gespecialiseerd in het begeleiden en oplossen van zakelijke geschillen, samenwerkingsvraagstukken en arbeidsconflicten. Koos is als arbeidsdeskundige en registermediator gespecialiseerd in de begeleiding van verzuimsituaties, coaching, arbeidsdeskundige advisering en 2e spoortrajecten.